İçeriğe atla

Su Kaçağı Tespiti Nedir

Su Kaçağı Tespiti Nedir?

Su kaçağı, günümüzde özellikle evler başta olmak üzere su tesisatının döşeli olduğu her yerde görülmesi muhtemel bir sorun olup, boruların eskimesine, tıkanmasına, paslanması gibi birçok etkene bağlı olarak ortaya çıkan ve tespiti oldukça güç olmakla birlikte çevresel zararı da sorunun boyutuna bağlı olan bir sorundur. Günümüzde eski binaların tesisatında ortaya çıkan ve yıpranmaya bağlı olarak su tesisatının eski dayanıklılığının kalmaması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ayrıca sadece apartman dairelerinde değil kalorifer tesisatı, yerden ısıtma tesisatı, banyo, lavabo ve tuvalet tesisatlarının bulunduğu her yerde ve mekânda bu sorun görülmekle birlikte su kaçağı bulma da oldukça zordur. Zira su boruları duvarların içine gömülü olduğundan genellikle su kaçağı sorununun kısa vadede tespitinden ziyade uzun vadede ortaya çıkan bazı belirtiler yardımı ile gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak da ortaya çıkan zarar oldukça büyük olabilmektedir. Su kaçağı ayrıca su borularının tıkanması sonucu da ortaya çıkabilmektedir. Şehir şebekesinden gelen suyun farklı mikro organizmaları taşıması, kireçli ya da fazla klorlu olması durumunda su borusunda pas, kir ve kireç birikerek boruları tıkayabilmekte ve tıkanan yerde su kaçağı oluşmaktadır. Özellikle apartmanlarda su borularının birbiri ile bağlantısı fazla olduğundan dolayı su kaçağı  bu gibi yerlerde fazlasıyla zor olmaktadır.

Su Kaçağı Tespiti ile Su Kaçağı Nasıl Anlaşılır?

Ev sahiplerinin karşılaştığı ve sonuçları bakımından ağır yaptırımları olan su kaçağı, su tesisatının eskimesinden tıkanmasına, tesisatın yanlış bağlanmasından boruların yanlış seçimine kadar birçok farklı etkenin bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu sorun ayrıca sadece ev sahibini değil apartman gibi yerleşim alanlarında diğer apartman sakinlerinin de mağdur olmasına yol açabilmektedir. Özellikle apartmanlar, iş yerleri, su tesisatı derine gömülmüş yerler ile eski binaların tesisatlarında su sızıntı bulma zor olabilmektedir. Fakat tespit etmenin yanı sıra su sızıntısı ve kaçağının varlığına yönelik birtakım ipuçları da bulunmaktadır. Bu ipuçlarından bazıları şunlardır:

  • Su kaçağı olması durumunda özellikle gece vakitlerinde duyulan yankılanma ya da damlama sesi duyulması,
  • Su kullanımının az olmasına rağmen su tüketiminin faturalarda ya da su sayaçlarında fazla görünmesi,
  • Tesisatın geçtiği yerlerde, duvar ya da zeminde kabarma ya da şişlik görülmesi,
  • Su tesisatının bulunduğu veya tesisatın geçtiği düşünülen alanlarda sarı leke görünümü, rutubet izine benzer lekelerin oluşumunun görülmesi gibi belirtiler su kaçağının bulunmasına yönelik ön fikir edinmesinde önemli rol oynayabilir. Bu belirtilerden birinin ya da birkaçının görülmesi durumunda su sızıntısı ya da su kaçağının olduğu düşünülebilir. Ayrıca su kaçak arama için bu belirtiler ön fikir edinme adına yardımcı olabilmektedir.

Su Kaçağı Tespiti ve Tamir ve Onarımı Nasıl Olmaktadır?

Su kaçağı sorununun anlaşılması bireyler tarafından oldukça zor olmakla birlikte, uzun vadede görülen belirtiler su kaçağının yaşandığına bir işaret olabilir. Su kaçağını önlemede ve onarımında kullanılan son teknoloji tespit ve tamir aletleri ile garantili su kaçağı tespiti, çevreye en az zarar verecek şekilde onarım gerçekleştirilmektedir. Onarıma öncelikle su kaçağı bulma işlemi yapılarak başlanmaktadır. Çünkü sızıntı tesisatın farklı bir yerinde gerçekleşmiş olabilmekle birlikte tespit yapılarak sızıntının yaşandığı kesin yer tespiti yapılmalıdır. Daha sonrasında zemin ya da duvar olması dahilinde sadece onarım gerçekleştirilecek kadar bir alan kırılarak, borunun değişimi ya da tesisat yenilenmesi gibi farklı onarım yöntemleri kullanılarak işlem tamamlanmaktadır. Su sızıntısına neden olan tıkanma gibi durumlarda ise hiçbir kırma işlemi olmadan onarım işlemi gerçekleştirebilmektedir.

ŞİMDİ ARA